Munkaruhákra vonatkozó szabványok, jelölések - MSZ EN ISO 13688 szabvány

A védőruhákra vonatkozó nemzetközi ISO 13688 szabványt elfogadta és alkalmazza az Európai Unió (EN ISO 13688) és ezt elfogadja a Magyar Szabványügyi Testület (MSZ EN ISO 13688). Magyarországon jelenleg a MSZ EN ISO 13688:2013 az érvényes, amely (mint a szám is jelzi) 2013-tól érvényes. Előzménye a MSZ EN 340:2004 szabvány volt, amely 2004-től 2013-ig volt érvényben. 

A MSZ EN ISO 13688 szabvány a megfelelő védelmi képességre, ergonómiára, ártalmatlanság, méretnagyság-jelölésre, öregedésre, kompatibilitásra, megjelölésre és a gyártó által kötelezően adandó tájékoztatóra vonatkozó előírásokat határozza meg, amelyeket a munkavégzéshez használt védő- és munkaruházatnak teljesíteni kell.  

Mivel az ISO 13688 nem önálló szabvány így a száma, pajzs piktogrammal vagy anélkül (a védelem alapvető szimbóluma), nem jelenik meg egyetlen védőruházaton sem önálló jelölésként. A munkaspecifikus védelmi tulajdonságokat a ruházatra vonatkozó további szabványok tartalmazzák.

 

A munkaruhák mely tulajdonságait határozza meg a MSZ EN ISO 13688 szabvány?

 

A munkaruha ne legyen ártalmas a dolgozóra

A dolgozó egészségét és higiéniáját nem befolyásolhatja negatívan a munkaruha. Ennek értelmében, normál, szabályos használat mellett, a ruhához felhasznált anyagok nem bocsájthatnak ki mérgező, rákkeltő stb. egészségre káros anyagokat.

A védőruházat minden rétegének meg kell felelnie a következő követelményeknek: 

 • A bőr részeket is tartalmazó munkaruházat króm-VI-tartalma az ISO 17075 szerint nem haladhatja meg a 3 mg/kg-ot.
 • Minden olyan fémből készült alkatrészből, amely hosszan érintkezhet a bőrrel (pl. csapok, szerelvények), hetente 0,5 µg/cm2-nél kevesebb nikkel szabadulhat fel. A vizsgálat az EN 1811 szabvány szerint történik.
 • A védőruházat anyagának pH-értéke legyen nagyobb, mint pH 3,5, de kisebb, mint pH = 9,5. A vizsgálat bőr esetén az ISO 4045, a textilanyagok esetében pedig az ISO 3071 alapján történik.
 • Az EN 14362-1 szabványban felsorolt ​​rákkeltő anyagokat felszabadító színező anyagok ne legyenek kimutathatók.

 

A munkaruha kialakítása ergonomikus legyen

A munkaruhák tervezésénél több szempontot is figyelembe kell venni. A ruhának ésszerű szabással kell rendelkeznie és minden felesleges díszítést mellőznie kell, amelyek a munkavégzés közben útban lennének, elakadnak stb. Ezen felül a kész ruhadarab súlyának is az elfogadható tartományon belül kell esnie. Mindezek adódik a jogos elvárás a munkaruházattól, hogy minél kényelmesebb legyen viselés közben.

A ruhának könnyen felvehetőnek és viselhetőnek kell lennie, úgy, hogy a munkavégzés időtartama alatt is a helyén maradjon. Figyelembe kell venni a környezeti feltételeket, a mozdulatokat, testhelyzeteket, amelyekben a ruha használva lesz. 

A jelentős ergonómiai megterhelést, például hőterhelést okozó, vagy a megfelelő védelem biztosítása miatt kényelmetlenül viselt védőruházatot a gyártónak külön tanácsokkal vagy figyelmeztetésekkel kell ellátnia. Konkrét tanácsot kell adni a munkaruházat viselésének módjáról, időtartamáról a tervezett felhasználási módban. 

 

A munkaruha méretezése

Az EN ISO 13688 szabvány nem ír elő konkrét, számokban megadott méretezést. A méret intervallumokat rugalmasan kell kezelni, nem szabad szabványosítani. A védőruházat méretét a centiméterekben mért testméretek alapján kell feltüntetni.

A mérési eljárásoknak és a méretmegjelöléseknek meg kell felelniük az ISO 3635 szabványnak, kivéve, ha más termékszabvány másként rendelkezik. 

Az egyes munkaruha-fajták méretének megállapításához az alábbi méreteket kell megadni: 

 • kabát, mellény: mell kerülete és magasság
 • nadrág: derékbőség és magasság
 • kezeslábas: mell kerülete és magasság
 • kötény: mell kerülete, derék kerülete és magasság

Ezeken kívül a gyártó további részekkel pontosíthatja a méretezést pl. a női ruhadarabok karhossza, belső lábhossza stb. A pontos méretezésen felül munkaruha pontos beállításához szükséges eszközöket, beállító rendszereket biztosítani kell.

 

 

Munkaruha elhasználódása, öregedése

A tárgyalt szabvány alapján a munkaruha anyagának tisztítása következtében bekövetkező méretváltozás nem haladhatja meg a ± 3%-ot szövött anyagok esetében, és a ± 5%-ot kötött anyag és nem szőtt textília esetében sem hosszában, sem szélességében, hacsak egy adott szabvány másként nem rendelkezik.

Ha mind ipari, mind háztartási mosás megengedett, akkor csak ipari mosást szabad végezni. Ha a gyártó a mosáshoz, mosáshoz és száraztisztításhoz mellékelt utasításokat tartalmaz, a ruhadarabot csak mosáspróbával lehet ellenőrizni. Ha csak száraztisztítás megengedett, a ruhadarabot szárazon kell tisztítani. 

Ha a tisztítási eljárások miatt a munkaruházat teljesítményének romlása gyors, a gyártó a jelölésben és/vagy az információban feltünteti a tisztítási műveletek maximális számát. Ennek elérése után a védőruha nagy valószínűséggel nem tudja a megfelelő védelmet nyújtani a viselőjének, így munkára nem lehet használni. 

 

Kompatibilitás

A ruhának illeszkednie kell a gyártó további termékeihez, ezekkel együtt, rendszerként kell működnie és védelmet kell nyújtania. Más védőeszköz és az adott munkaruha egymás védelmi képességét nem ronthatják. 

A munkaruháknak és védőeszközöknek illeszkedniük kell a dolgozókra. Ennek érdekében megfelelő méretezést kell kialakítani, valamint az eszközön beállítási lehetőségeket kell biztosítani a minél megfelelőbb illeszkedés érdekében. 

Adott munkakörnyezetben és használat során a dolgozók igényeinek meg kell felelniük a ruhadaraboknak.

 

Kötelező jelölések a címkén

A ruha viselőjének szóló utasításokat annak az országnak a hivatalos nyelvén kell megírni, ahová a termékeket szállítják, és a következő információkat kell tartalmazniuk:

 • a gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve, védjegye vagy más azonosítási módja;
 • a termék típusának, kereskedelmi nevének vagy kódjának megnevezése;
 • méretmegjelölés;
 • a konkrét termékszabvány meghatározása;
 • piktogramok és teljesítményszintek, csak ha a termék előírja.
 • Összetételi, ápolási és mosási utasítások az EN 3758 szabvány szerinti ápoló szimbólumokkal

Minősített követelmények esetén a teljesítményszintet jelző számot a piktogram mellett vagy alatt kell feltüntetni. Ezeknek a számoknak mindig ugyanabban a rögzített sorrendben kell lenniük, mint ahogyan azt az adott szabvány előírja. A jelölésnek és a piktogramoknak elég nagyoknak kell lenniük az azonnali megértés és a jól olvasható számok használatának lehetővé tétele érdekében. Legalább 2 mm-es számok és 10 mm-nél nem kisebb piktogramok (a kerettel együtt) használata ajánlott. Ajánlott a számokat és a piktogramokat fehér alapon feketével szerepeltetni.

 

Gyártói tájékoztató

A címkén feltüntetett kötelező jelöléseken és információkon túl egyértelműen fel kell tüntetni: 

 • A gyártó és/vagy meghatalmazott képviselőjének nevét és teljes címe.
 • A konkrét termékszabvány száma és a megjelenés éve.
 • A piktogramok és a teljesítményszintek magyarázata.
 • A védőruházat minden rétegének minden fő alkotóeleme.
 • Az adott szabványnak megfelelő használati utasítás
         - használat előtt a dolgozó által elvégzendő vizsgálatok;
         - szerelvények használatának módja; hogyan kell felvenni és levenni;
         - utasítások a termék megfelelő használatáról a sérülés kockázatának minimalizálása érdekében;
         - a használat korlátozásai (pl. hőmérsékleti tartomány);
         - tárolási és karbantartási utasítások, a karbantartási ellenőrzések közötti maximális időtartammal;
         - a tisztításra és/vagy fertőtlenítésre vonatkozó teljes utasítások (pl. tisztítási hőmérséklet, szárítási folyamat, pH-érték, mechanikai hatás, a tisztítási ciklusok maximális száma, tisztítószerek);
         - figyelmeztetések a valószínűleg felmerülő problémákra, pl. szennyezett ruházat háztartási mosása, veszélyes nem rendeltetésszerű használat;
         - további védőruházati cikkek részletei, amelyeket fel kell használni a tervezett védelem eléréséhez;
         - a termék használatával kapcsolatos bármely jelentős ergonómiai hátrány részletei, például a látómező csökkenése, a hallásélesség vagy a hőstressz kockázata;
         - utasítások a termék öregedésének és teljesítményvesztésének felismerésére, pl. tényezők, amelyek csökkenthetik a védelmet;
         - ha hasznos, illusztrációkat, cikkszámokat stb. kell hozzáadni;
         - szükség esetén oktatás és képzés, beleértve a védőruházat biztonságos használatához szükséges tapasztalati szintet;
         - a javításra vonatkozó utasítások. A javítás nem károsíthatja a ruházat teljesítményét. Az utasításoknak tanácsot kell adniuk például megfelelő szakképzettségű cégek javításaira, vagy figyelmeztetni kell, hogy ne végezzék el saját maguk.
 • Hivatkozás a tartozékokra és alkatrészekre, ha releváns.
 • Szállításra alkalmas csomagolás típusa, ha releváns.
 • Az újrafeldolgozásra, biztonságos megsemmisítésre és ártalmatlanításra vonatkozó utasítások (pl. semlegesítés, égetés stb.).