Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Euronorm 2000 Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.iparimunkavedelem.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal vagy Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

A Szolgáltató

Név: Euronorm 2000 Kft.

Weboldal: www.iparimunkavedelem.hu

Székhely: 2400 Dunaújváros, Magyar út 41.

Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Magyar út 41.

Üzlethelyiség címe: 2400 Dunaújváros, Magyar út 41.

Képviselő neve: Szabó Zoltán

Cégjegyzékszám: 07-09-007318

Bejegyző Bíróság neve: Fejér Megyei Bíróság Cégbírósága, Székesfehérvár

Adószám: 12492558-2-07

Közösségi adószám: 12492558-2-07

Számlavezető pénzintézet:  K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 10201006-50109393-00000000

IBAN számlaszám: 10201006-50109393-00000000

E-mail cím: info@iparimunkavedelem.hu

Telefonszám: +36-25/787-399

 

Webshop szolgáltató neve: UNAS Online Kft.

Székhelye:H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Adószáma: 14114113-2-08

Cégjegyzék száma: 08-09-015594

E- mail: unas@unas.hu

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.iparimunkavedelem.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, teljesítéséig módosítható, lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A módosítás és a lemondás joga nem gyakorolható visszaélésszerűen. A Webáruház visszaélésszerűnek tekinti, ha az Ügyfél

 • a visszaigazolt rendelését egymást követően egynél többször lemondja,
 • a rendeléseinek több mint 40 %-át egynél többször lemondja,
 • egy rendelését 3-nál többször módosítja,
 • a kiszállított rendelés átvételét egymást követően egynél többször megtagadja.

 1.5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendelések visszaigazolása után Webáruház megkezdi a teljesítést, így a módosítás, illetve lemondás Webáruháznak többletköltséget okoz.

1.6. A szerződés nyelve magyar.

1.7. A szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja. 

1.8. Az Eladó magatartási kódexnek nem veti alá magát.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A fejlécben található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért nem vállal felelősséget.

2.3. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel.

2.4. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az Adatmódosítás linkre kattintás után van lehetőség. Bejelentkezés utána a rendelések adatai is megtekinthetőek. 

2.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.6. REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

2.6.1. A regisztráció törlésére két lehetőség áll rendelkezésre:

 • Az Ügyfél a regisztrációját bármikor törölheti a fiókjába belépve, az Adatmódosítás menüpont alatt.
 • Az Ügyfél kérheti regisztrációjának törlését az info@iparimunkavedelem.hu küldött egyértelmű e-mail üzenettel. Az e-mail megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.

2.6.2. A regisztráció törlését követően az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.6.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél visszaélésszerű magatartása esetén (ld. 1.4. pont) az Ügyfél regisztrációját azonnali hatállyal törölje.

3. VÁSÁRLÁS ÉS MEGRENDELÉS

3.1. Az Ügyfélnek lehetősége van a webáruház termékei között válogatni és ezek lényeges tulajdonságait megismerni. A Webáruház által forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítása az áruval együtt kerül átadásra. Ha az Ügyfél nem kapná meg a használati utasítást, akkor azt azonnal, az áru használatba vétele előtt jelzi a Webáruház elérhetőségei egyikén és a Webáruház haladéktalanul pótolja azt.

Az Ügyfél elfogadjat, hogy a weboldalon szereplő képek csak illusztrációk, illetve a különböző eszközök kijelzőin egyes színek, színárnyalatok másként jelennek meg, ezért a termékek a valóságban eltérhetnek a Weboldalon látottaktól. Az Ügyfél a termékek pontos tulajdonságaiért (pl. színek, méret, anyag stb.) és felhasználási területeiért vagy mintakollekció kérése esetén a Webáruházzal egyeztet a megadott elérhetőségeken. 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza és magyar forintban (Ft, HUF) értendő. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Webáruház megváltoztathatja a termék árát, amely a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a Webáruház minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Webáruház nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Webáruház Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul, pontosan, a valóságnak megfelelő adatokkal kitölti. A Webáruházat az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. A vásárlás menete és a megrendelés elküldése:

 

1. Termékek kiválasztása

Az Ügyfél a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi.

 

2. Kosár ellenőrzése

A fejlécben látható kosár ikonra kattintva a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget lehet áttekinteni, itt leellenőrizhető a rendelés helyessége, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosítható vagy törölhető. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. 

 

3. Megrendelés elküldése

Ha az Ügyfél megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor a "Megrendelés" gombra kattint.

 

4. Megrendelés elküldése: adatok megadása

A számlázáshoz és a szállításhoz szükséges legszükségesebb adatokat kell megadni.

Ha a Vásárló el akarja számoltatni a vásárlást, vagy cégnek vásárol, akkor kiemelten figyeljen a helyes adatok megadására!

 

3. Megrendelés elküldése: fizetési mód megadása

A felkínált fizetési módok közül választhat az Ügyfél. Az egyes fizetési módok részleteiről az alábbi linken olvashat.

 

4. Megrendelés elküldése: szállítási mód megadása

A felkínált szállítási módok közül választhat az Ügyfél. Az egyes szállítási módok részleteiről az alábbi linken olvashat.

 

5. Megrendelés elküldése: adatok ellenőrzése

Az Ügyfél által megadott adatok és kosárban szereplő termékek összefoglalását látja az Ügyfél. A hibás adatokat az Ügyfél javíthatja a szerkesztés gombra kattintva.

Az Ügyfél a megjegyzés rovatban leírhatja a Webshopnak szánt üzentetét, vagy a szállítónak szánt üzenetét, ami a szállítás részleteire vonatkozik.

 

6. Megrendelés elküldése, leadása

A "Megrendel" gombra kattintás előtt az Általános szerződési feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató jelölőnégyzetét ki kell pipálni, amivel a Vásárló elfogadja azokat. Ugyanakkor a vásárló tudomásul veszi, hogy  a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár.

A "Megrendel" gombra kattintás után a Vásárló az ún. köszönő oldalra kerül és kap egy automatikus visszaigazoló e-mail-t a vásárlásról, amely a rendelés során már jóváhagyott adatokat és termékeket tartalmazza.

 

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés Webáruház részére való elküldéséig, bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva vagy számlázási és szállítási adatok módosítása a "Módosítás" gombra kattintva stb.).

4.2. Az elküldött, de még nem teljesített rendelésben az Ügyfél által hibásan megadott számlázási és szállítási címeket a számlázásig lehet módosítani.

4.3. Az Ügyfél által megadott hibás adatokat tartalmazó számlát utólag nem áll módunkban javítani.

 

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Webáruház késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése a Webáruházhoz megérkezett. 

5.2. A visszaigazoló e-mail a Webáruház részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Webáruház és az Ügyfél között.

5.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Webáruháztól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Webáruház részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, azt késedelem nélkül írásban jeleznie kell a Webáruház felé.

5.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS

6.1. Szállítás

6.1.1. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított 2-5 munkanap, kivételes esetben legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

6.1.2. A Webáruház a megrendelt termékeket szállítási költség ellenében szállítja ki az Ügyfél részére. Az Ügyfél a választható szállítási módokról és átvételi lehetőségekről a szállítási és fizetési módok oldalon tájékozódhat. Előzetes jelzés alapján a rendelt termékek személyesen is átvehetők a Webáruház székhelyén.

6.1.3. A Webáruház a megrendelt termékeket díjmentesen házhoz szállítja (saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével), ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítás más kedvezményekkel nem összevonható, kivéve, ha a Webáruház ezt írásban közzéteszi.

6.1.4. A szállítási díj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül.

6.1.5. A Webáruház a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.1.6. Ha egy Ügyféltől több megrendelés is érkezik, akkor azok alapesetben külön kerülnek feldolgozásra. Ennek értelmében a díjmentes szállítás csak arra a rendelésre vonatkozik, amely teljesíti az ehhez szükséges feltételeket (a feltételeket nem teljesítő rendelések esetén a kalkulált szállítási díjat kell fizetni).

6.1.7. Az Ügyfél kifejezett kérésére a még nem kiszállított rendelései (amelyek még nem lettek átadva a futárszolgálatnak) egy szállításba összevonhatók, ha a Webáruház visszajelzése alapján is van rá lehetőség.

6.2. Fizetés

6.2.1. Az Ügyfél a választható fizetési módokról a szállítási és fizetési módok oldalon tájékozódhat.

6.2.2. Díjbekérőt azon Ügyfelek részére küld a Webáruház, akik nem készpénzben történő fizetési módot választottak és a csomagjuk szállításra kész. A díjbekérő már tartalmazza a kiegyenlítés után kiállítandó számla minden adatát, beleértve rendelt termékeket, szolgáltatásokat, a szállítási díjat és ezek összesítését. A díjbekérőt az ÁSZF-ben megadott bankszámlaszámra kell átutalni. A díjbekérő kiegyenlítése után kezdődik meg a csomag szállítása.

6.2.3. Azon Ügyfeleknek, akik a feliratozás szolgáltatást először veszik igénybe, az Eladó díjbekérőt küld, amely kiegyenlítése után kezdi meg a rendelt termék Ügyfél által megadott szempontok szerinti személyre szabását. 


6.3. Számlázás

6.3.1. Az Eladó az Ügyfél részére elektronikus számlát állít ki, amelyet az Ügyfél által megadott email címre megküld.

6.3.2. Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél beleegyezik, hogy az elektronikus számlát befogadja.

6.3.3. Az Eladó számlázási rendszere és az ezen keresztül előállított bizonylatok megfelelnek a hatályos jogszabályoknak és ajánlásoknak: 2007. évi CXXVII. törvény 177§, NAV Információs füzetek: 18. Számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai, Az elektronikus számlákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

7. ELÁLLÁSI JOG

7. ELÁLLÁSI JOG

 

KI ÉLHET AZ ELÁLLÁSI JOGGAL?

7.1.1. Kit illet az elállási jog? A Fogyasztókat. A Polgári Törvénykönyv és a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet alapján Fogyasztó az, aki kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (magánszemély), aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz.

Ez alapján egy cég nem élhet az indoklás nélküli elállás jogával, viszont a szavatossági jogokkal igen.

 

14 NAP - MIT JELENT? 

7.2.1. A Fogyasztó jogosult tizennégy (14) naptári napon belül indoklás nélkül elállni (akár a 14. naptári napon is).

7.2.2. Mikortól kell számolni a 14 napot?

 1. A termék átvételének napjától.
 2. Több termék, több tétel, több darab esetén az utoljára átadott termék átvételének napjától.
 3. Meghatározott időszakon belül rendszeresen szolgáltatott termék esetén, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától.

7.2.3. A Fogyasztó a rendelés leadásának napja és a áru átvételének napja közötti időszakban is írásban lemondhatja a rendelését.

7.2.4. Az elállási szándékot tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot a Fogyasztó írásban (postán vagy e-mailben) eljuttatja jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek egyikére. 

 • Az eladó a postai úton történő elállás esetén a postára adás dátumát veszi figyelembe.
 • Az eladó az emailben vagy faxon történő elállás esetén az e-mail vagy fax küldésének idejét veszi figyelembe. 

7.2.5. Elállás esetén a Fogyasztó köteles rendelt termékeket mielőbb, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül eljuttatni az eladó székhelyére vagy az eladó által megbízott személynek átadni.

 

PÉNZ VISSZAFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

7.3.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján az Eladó az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül visszafizeti a Fogyasztónak a vásárlás teljes összegét, beleértve a szállítási díjat is.

7.3.2. Az eladó a szállítási díjat csak a legolcsóbb szállítási díj mértékéig köteles visszafizetni.

7.3.3. Az áru visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

7.3.4. A visszatérítés módja a fizetési móddal megegyezik, de a Fogyasztó beleegyezésével más módon is történhet. Más visszafizetési mód esetén a Fogyasztót többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postai címért az eladót felelősség nem terheli, az ebből adódó késedelemért az eladó nem vonható felelősségre.

7.3.5. Az eladó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó által a termékért fizetett összeget, amíg a termékek nem érkeztek meg az eladó székhelyére vagy a Fogyasztó egyértelműen nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldte.

7.3.6. Az utánvéttel, vagy címzett fizet megjelöléssel feladott termékeket az eladó nem veszi át.

 

KIPRÓBÁLÁS, HASZNÁLAT

7.4.1. A Fogyasztó a rendelt termék csomagolását kibonthatja, az árut megtekintheti és kipróbálhatja.

7.4.2. A 45/2014. kormányrendelet 25. § alapján a Fogyasztó a "termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel." Az Eladó követelheti a szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

 

AZ ELÁLLÁS NEM LEHETSÉGES

7.5.1. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát a 45/2014. sz. kormányrendelet 29. § (1) bekezdése szerint az alábbi esetekben:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
8. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

8. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával az alábbiakat elfogadja:

 • A Webáruház nem a saját, hanem kereskedelmi partnerei (továbbiakban: kereskedelmi partner) termékeit értékesíti. A Vásárló által kezdeményezett szavatossági illetve jótállás érvényesítés (a kellékszavatossági igényt kivéve) minden esetben a Vásárló és az adott kereskedelmi partner illetve gyártó között lehetséges, melyben az Eladó a Vásárló kérésére közvetítő szerepet vállalhat.
 • A Vásárló a panaszkezelés folyamatának elején egyértelműen igazolja (pl. számla bemutatása), hogy a terméket az Eladónál vásárolta.
 • A Vásárló a problémás terméket saját költségén juttatja el a Webáruház székhelyére. A panasz pozitív elbírálása esetén a csere- vagy javított termék szállítási díját a Webáruház viseli.
 • A reklamáció tárgyát képező terméket - mivel speciális területen került alkalmazásra - az Eladó csak szennyeződésmentesen, ruházatot csak mosott, vegytisztított állapotban veszi át. A szennyezett terméket az Eladó munkahigiéniai okok miatt tisztításig visszautasítja.
 • A hiba észlelésekor a ruha, cipő vagy eszköz használatát a Vásárló felfüggeszti annak érdekében, hogy a további használat ne növelje a hiba mértékét és tegye teljesen selejtté a kifogásolt eszközt. 
 • Az Eladó a nem részletezett kérdésekben a Ptk. szerint jár el.

8.0.1. Fogalom meghatározás:

 • áru: ingó dolog. Ennek részét képezheti digitális tartalom vagy kapcsolat digitális szolgáltatással, amely működése nélkül az áru nem tölti be a funkcióját.

 

8.1. JÓTÁLLÁS (GARANCIA)

8.1.1. Az Eladó a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő jótállást biztosítja a Fogyasztónak minősülő Vásárlók esetén a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján. Ezen rendeletben azon áruk köre is meghatározásra került (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), amelyekre a kötelező jótállás vonatkozik.

8.1.2. A jótállás időtartama (jótállási idő) a teljesítéssel, az áru Vásárló részére történő átadásával, vagy ha a Webáruház vállalta az áru beüzemelését, akkor az üzembe helyezés időpontjától kezdődik. Az időtartam hossza az áru értékétől függ:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

8.1.3. Milyen hiba esetén lehet a jótállást érvényesíteni? Akkor hibás az áru, ha a teljesítéskor nem felel meg a minőségre vonatkozó jogszabályoknak vagy szerződésben foglaltaknak.

8.1.4. Nem érvényesíthető a jótállás, ha

 • az Eladó bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, 
 • a hiba szakszerűtlen üzembe helyezés eredménye (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
 • a hiba rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából ered,
 • a hiba helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás eredménye,
 • a hibát elemi kár, természeti csapás okozta,
 • a jótállás érvényesíthetőségének ideje lejárt.

8.1.5. Ha az áru a vásárlástól, beüzemeléstől számítva 3 napon belül meghibásodik, akkor az Eladó úgy kezeli, mintha már az eladáskor hibás lett volna az áru és minden további nélkül cserélni fogja.

8.1.6. Ha az 1. meghibásodás utáni javításnál kiderül, hogy nem javítható a termék, akkor 8 napon belül cserélni kell. Ha cserére nincs lehetőség, akkor az Eladó a számlán szereplő vételárat visszafizeti.

Az Eladónak törekedni kell arra, hogy az áru átvételétől számítva a kijavítás vagy csere 15 napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy csere 15 napon túl teljesíthető, akkor arról tájékoztatni kell a Vásárlót. 

Ha az árut 30 napon belül nem lehet javítani:

 • a Vásárló hozzájárulhat a javítás későbbi teljesítéséhez,
 • a Vásárló kifejezett nyilatkozata nélkül vagy nemleges hozzájárulása esetén az árut 8 napon belül cserélni kell,
 • a Vásárló kifejezett nyilatkozata nélkül vagy nemleges hozzájárulása esetén, valamint ha a termékcsere nem lehetséges, akkor az Eladó a számlán szereplő vételárat visszafizeti 8 napon belül.

Ha az áru 4. alkalommal hibásodik meg, akkor a Vásárló

 • a vételár arányos leszállítását kérheti,
 • a hibát az Eladó költségére saját maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy
 • elállhat a szerződéstől és az Eladó a számlán szereplő vételárat visszafizeti 8 napon belül.

8.1.7. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő kellék- és termékszavatossági jogait, ugyanakkor a jótállás sem a kellékszavatossággal, sem a termékszavatossággal egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

8.2. KELLÉKSZAVATOSSÁG

8.2.1. A Vásárló az eladóval szemben, hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kivétel, ha az eladó a vásárlót előzőleg tájékoztatja az áru ismert hibájáról. 

8.2.2. A kellékszavatosság érvényesítésére az áruátvételtől (teljesítéstől) számított 2 éven belül van lehetőség. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az eladóval.

8.2.3. Milyen hiba esetén lehet a kellékszavatosságot érvényesíteni? Hibás a termék, ha a teljesítéskor nem felel meg a minőségre vonatkozó jogszabályoknak vagy szerződésben foglaltaknak.

8.2.4. Nem érvényesíthető a kellékszavatosság, ha

 • az eladó a vásárlót a vásárlás előtt tájékoztatta a hibáról,
 • a hibára termékszavatosság érvényesítése folyamatban van (párhuzamosan nem mehet a kettő),
 • a kellékszavatosság érvényesíthetőségi ideje lejárt. 

8.2.5. A kellékszavatossági igény bizonyítása:

 • a Fogyasztónak minősülő vásárló (természetes személy) esetén a kellékszavatossági idő első 6 hónapja alatt az eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba a teljesítést követően keletkezett, utána a vásárlót,
 • a Fogyasztónak nem minősülő vásárlónak (nem természetes személy) már a teljesítés pillanatától kezdve magának kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés előtt megvolt.

8.2.6. A hibás termék kijavítását (csak új alkatrész kerülhet beépítésre) vagy cseréjét kérheti a Fogyasztó.

Ha 

 • a választott megoldás teljesítése lehetetlen vagy
 • az Eladónak a másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve az áru hibátlan állapotban képviselt értékét vagy
 • az Eladó sem a kijavítást, sem a kicserélést nem vállalja vagy
 • az Eladó a javításnak vagy cserének meghatározott időn belül nem tud eleget tenni (figyelembe véve az áru elvárható rendeltetését),

akkor a vásárló

 • a vételár arányos leszállítását kérheti,
 • elállhat a szerződéstől és visszakérheti a vételárat.

8.2.7. A kellékszavatosságon belül érvényesíthető jogok igénybevételének sorrendje: kijavítás, csere, árleszállítás, elállás a szerződéstől.

8.2.8. Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény az áru egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2.9. Az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét, amelyhez a Fogyasztó rendelkezésre bocsájtja a szóban forgó árut.

 

8.3. TERMÉKSZAVATOSSÁG

8.3.1. Az áru hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Ügyfél az áru gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. (Ha a gyártó nem telepedett le vagy nincs képviselője az Európai Unióban, akkor az áru importálójával szemben érvényesítendő a termékszavatosság.)

8.3.2. A termékszavatosság érvényesítésére az áru forgalomba hozatalától számított 2 éven belül van lehetőség. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a gyártóval.

8.3.3. Milyen hiba esetén lehet a termékszavatosságot érvényesíteni? Hibás a termék, ha a forgalomba kerülésekor nem felel meg a minőségre vonatkozó jogszabályoknak vagy a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságoknak.

8.3.4. Nem érvényesíthető a termékszavatosság, ha 

 • a gyártó az árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető,
 • az áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered,
 • a hibára kellékszavatosság érvényesítése folyamatban van (párhuzamosan nem mehet a kettő),
 • a termékszavatosság érvényesítésének ideje lejárt.

8.3.5. A teljes érvényesítési idő alatt a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy az áru hibája már a forgalomba hozáskor megvolt.

8.3.6. A hibás termék kijavítását (csak új alkatrész kerülhet beépítésre) vagy cseréjét kérheti a Fogyasztó.

8.3.7. Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény az áru egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

9. FELELŐSSÉG

9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Webáruház nem vállal felelősséget.

9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Webáruház nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. Webáruház kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Webáruház ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más weboldalakra vezetnek. Ezen weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Webáruház nem vállal felelősséget.

9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Webáruház jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Webáruház jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Webáruháznak. Amennyiben Webáruház jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

9.8. Feliratozás szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feltételek.

9.8.1. Az Eladó vállalja, hogy

 • az általa végzett feliratozás szolgáltatást az Ügyfél által megadott és egyeztetett szempontok szerint végzi,
 • az Ügyféllel nem egyeztetett részleteket illetően az alkalmazott grafika és nyomtatás területén általánosan elterjedt megoldásokat használja.

9.8.2. Az Eladó 

 • nem köteles az Ügyféltől kapott szövegek, grafikai elemek tartalmi, minőségi és esztétikai ellenőrzésére,
 • nem vállal felelősséget az Ügyfél által választott és/vagy megadott helytelen paraméterekből adódó károkért,
 • nem fogadja el az előzőekből adódó reklamációt.

9.8.3. Látványterv: az Ügyfél rendelt feliratozási szolgáltatás előtt kérhet látványtervet. Ugyanakkor elfogadja, hogy a látványterveken szereplő elemek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak, az elkészült termék a valóságtól kis mértékben eltérhet! Ennek oka lehet: az egyes kijelzők képmegjelenítési képességének különbsége vagy a kapott grafikai anyagok minősége (pl. felbontás, színbeállítások). A látványtervet az Ügyfél elektronikusan kapja meg az általa megadott email címre. A látványterv elkészítésének költsége az Ügyfelet terheli.

9.8.4. Mintadarab: az Ügyfél a teljes rendelés gyártása előtt kérhet mintadarabot, amely elkészítésének részleteiről egyeztet az Eladóval. A mintadarab elkészítésének és szállításának költsége az Ügyfelet terheli. Az Eladó ezekről a költségekről díjbekérőt küld, amely teljesítése után történik meg a mintadarab szállítása.

10. SZERZŐI JOGOK

10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Webáruház a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

10.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Webáruház előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Webáruház előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Webáruház előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Szolgáltató minden esetben arra törekszik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. 

 

11.1. PANASZÜGYINTÉZÉS

Az Ügyfél a termékkel vagy a Webáruház tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Központi cím: 2400 Dunaújváros, Magyar út 41.
 • Kapcsolattartó személy: Szabó Zoltán, ügyvezető
 • E-mail: info@iparimunkavedelem.hu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Webáruház azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát 

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Webáruház az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Webáruház elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Webáruház köteles öt évig megőrizni.

A Webáruház az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja. 

 

11.2. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben a Webáruház és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

11.2.1. Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Webáruház mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Webáruház 30 napon belül írásban válaszol.

11.2.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

11.2.3. Békéltető testület. Panasz esetén az Eladónak békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy az Ügyfél az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A panasz békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat az Üzemeltető székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Webáruház székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

11.2.4. Online vitarendezés. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó regisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. 

11.2.5. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A Webáruház információs rendszerét erre szakosodott szolgáltató biztosítja, ezért biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2. A Webáruház bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Webáruház a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. 

Dunaújváros, 2022.01.04.

Adatkezelési tájékoztató
A NYILATKOZAT CÉLJA

A jelen Nyilatkozat rögzíti az Euronorm 2000 Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési elveit és adatvédelmi, adatkezelési politikáját.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat és jogszabályokat (GDPR) is figyelembe véve járjon el.

Alapvető fogalmak meghatározása:

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • érintett: az az azonosítható a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; 
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Euronorm 2000 Kft.

Székhely és levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Magyar út 41.

Telefonszám: +36 25 787 399

Email cím: info@iparimunkavedelem.hu

A KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

3.1. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

3.2Az Adatkezelő a www.iparimunkavedelem.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során az érintettek alábbi adatait kezeli. 

3.3. A „személyes adat” csak természetes személy (érintett) vonatkozásában értelmezhető, egy cégnek nincsen sem személyes adata, sem a személyes adatokkal kapcsolatos jogai.

3.4. A vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

A regisztráció során a megrendelés leadásakor felhasználásra kerülő adatok kerülnek bekérésre és rögzítésre kapcsolattartás (egyeztetés), számlázás és csomagkézbesítés miatt.

részére:

3.4.1. Kapcsolatfelvétel

 • Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel
 • Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig

3.4.2. Szerződés teljesítése, számlázás, könyvelés

 • Adatkezelés célja: szerződés teljesítése, számlázás
 • Kezelt adatok: név, számlázási cím, adószám, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: számviteli törvény szerint

3.4.3. Csomagkézbesítés

 • Adatkezelés célja: csomagkézbesítés
 • Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: postai törvény alapján a feladást követő év végéig

3.4.4. Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

 • Adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
 • Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 év

3.4.5. Garanciális panaszok kezelése

 • Adatkezelés célja:garanciális panaszok kezelése
 • Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 év

3.4.6. Hírlevélküldés

 • Adatkezelés célja: hírlevélküldés
 • Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a felhasználói fiók törléséig.
LEVELEZÉS, HÍRLEVÉL ÉS ONLINE HIRDETÉS

4.1. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alább részletezett célokra használja fel.

4.2. Levelezés

4.2.1. Az e-mail címek kezelése elsősorban a webáruház alapvető működtetéséhez szükséges, mert az érintett azonosítását, a megrendelések teljesítését, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja. 

4.2.2. Ebbe a felhasználási módba tartoznak azon tájékoztató e-mailek is, amelyek a webshop tevékenységével, működésével kapcsolatos, a Felhasználót is érintő lényeges információt tartalmaznak (pl. ÁSZF változás, termékvisszahívás stb.).

4.2.3. Az e-mail cím ezen felhasználási módjának letiltása után a Felhasználó nem tud vásárolni a webáruházban, mert a vásárlók azonosításához szükség van az e-mail címre.

4.3. Hírlevél

4.3.1. Hírlevelet az az érintett kaphat, aki az alábbi módok egyikén hozzájárult:

 • általános hírlevél feliratkozás: az érintett a weboldalon elhelyezett űrlapon megadja az e-mail címét és a jelölőnégyzet pipálásával hozzájárul, hogy az adatait az Adatkezelő kezelje,
 • hírlevél feliratkozás a regisztrációkor: az érintett a regisztrációs űrlapon megadja az e-mail címét (azonosítás céljából, ez kötelező), majd eldöntheti, hogy szeretne-e hírlevelet kapni. Ha igen, akkor a feliratkozás hírlevélre jelölőnégyzet pipálásával járulhat hozzá,
 • hírlevél feliratkozás már létező fiók esetén: az érintett bejelentkezik a felhasználói fiókjába, ahol a "Hírlevél megrendelése / lemondása" menüpontot kiválasztva megjelölheti, hogy feliratkozik vagy lemondja a hírlevelet.

4.3.2. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A leiratkozás nincs feltételhez kötve és ingyenes. Hírlevél lemondása az alábbi módokon történhet:

 • az érintett bejelentkezik a felhasználói fiókjába, ahol a "Hírlevél megrendelése / lemondása" menüpontot kiválasztva megjelölheti, hogy feliratkozik vagy lemondja a hírlevelet,
 • a hírlevél alján szereplő linkre kattintva,
 • a Felhasználó írásban (e-mail vagy posta), egyértelműen jelzi, hogy mely e-mail címére tiltja meg a hírlevél küldést.

4.3.3. Az Adatkezelő, mindaddig küldhet hírlevelet a Felhasználónak, ameddig a Felhasználó a fiókját, illetve adatait nem törli vagy le nem iratkozik a 8.3.2. pontban felsorolt módok egyikén. 

4.3.4. A hírlevélről való leiratkozás után a Felhasználó több hírlevelet nem kap az Adatkezelőtől, viszont a felhasználói fiókja továbbra is megmarad és a webáruházban vásárolhat.

4.3.5. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. 

4.4. Online hirdetés

4.4.1. A weboldal a Google Ads hirdetéseit használja.

 • A Google hirdetései a Google szolgáltatásaiban, a Google-lal partneri viszonyban lévő webhelyeken és alkalmazásokban jelenhetnek meg.
 • A felhasználó módosíthatja érdeklődési köreit, eldöntheti, hogy a Google felhasználhatja-e személyes adatait. A beállítások itt elérhetők: https://adssettings.google.com

4.4.2. A weboldal a Google Ads remarketing követő kódjait használja.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 • kezelése jogellenes: Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.
 • az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével): Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli (felhasználói fiók törlésével együtt). Az érintett kérheti, hogy számára több hírlevelet ne küldjön az Adatkezelő. Ez csak az Adatkezelő hírlevél listájából való törlést jelenti, a felhasználói fiók törlését nem.
 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt. Mivel az érintett részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – az érintett kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő az érintett számára szolgáltatást nyújthat. Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte: Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.
AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni. Az Adatkezelő a rábízott adatokat az Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek semmilyen esetben sem adja át (kivételt képez ez alól az esetleges hivatalos, hatósági megkeresés).

6.2. Az Adatfeldolgozók minden esetben csak a tevékenységük elvégzéséhez szükséges minimális adatokat kapják meg. 

6.3. Az Adatkezelő tevékenységének folytatásához Adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe: 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Cím

Tevékenység

Adatkezelés időtartama

UNAS Online Kft.

Sopron, Kőszegi út 14.

webshopszolgáltató

szerződés fennállása + biztonsági mentés időtartama

EV2 Internet Kft.

1149 Budapest, Róna út 120-122.

tárhelyszolgáltatás

szerződés fennállása + biztonsági mentés időtartama

Dataconfess Kft.

2400 Dunaújváros, József Attila utca 9. fszt. 2.

könyvelés

a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év

Magyar Posta ZRT.

1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6.

kézbesítés

a csomag postára adását követő naptári év végéig

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

kézbesítés

a csomag feladását követő naptári év végéig

6.4. A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Cím

Tevékenység

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

webanalitika, online hirdetés

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az érintettet a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

7.1.1. Tájékoztatáshoz való jog: az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, miért, meddig használ, stb.).

7.1.2. Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik. Erről írásban kérhet tájékoztatást, amelyre az Adatkezelő 30 napon belül írásban válaszol. 

7.1.3. Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon saját maga helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül elvégzi a módosítást.

7.1.4. Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az Adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik az érintett adatokat megkapták, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból. A törlést az írásos kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül elvégzi az Adatkezelő. A törlést követően az adatok nem visszaállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

7.1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

7.1.6. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

7.1.7. Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja,öntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7.2. Az Euronorm 2000 Kft., mint Adatkezelő arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Erre a Felhasználónak az alábbi módokon biztosít lehetőséget:

Levelezési cím: Euronorm 2000 Kft., 2400 Dunaújváros, Magyar út 41.
Ügyfélszolgálat: elérhetőségek.

7.3. a Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.4. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

8.1. Az Adatkezelő a kért adatot csak a 3. pontban megjelölt tevékenységek során használja fel.

8.2. Az esetleges incidensek elkerülése érdekében az Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

8.3. Adatkezelő a neki megadott személyes adatok pontosságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználó terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

8.4. Cookie-k, sütik

A sütik olyan rövid szöveges, betűkből és számokból álló fájlok, amelyeket a felhasználó által felkeresett webáruházak töltenek le a számítógép, mobil készülék vagy más berendezés böngészőjére. A süti a felhasználó eszköze, a webshop szolgáltató vagy egy harmadik fél szervere felé elküldött kérése alapján települhetnek. A webáruházban használt cookie-kat 3 nagyobb csoportba sorolhatjuk:

 • Szükséges sütik: Azok a sütik szükségesek, amelyek nélkül a webáruház nem tudna megfelelően működni.
 • Marketing és statisztikai cookie: Ezeket a cookie-kat le tudja tiltani a felhasználó.
  A marketing cookie-k abban segítenek, hogy minél kellemesebb böngészési élményt tudjon nyújtani a webáruház a látogatói számára, többek között személyre szabott ajánlatok és hirdetések megjelenítésével. A statiszikai cookie információt gyűjtenek arról, hogyan használják látogatók a webáruházat. Ezek a sütik nem tudják pontosan beazonosítani a felhasználót. A statiszikai cookie-k által gyűjtött információk közé tartoznak az oldalmegtekintések, a kattintások, a munkamenetek hossza, a látogatás időpontja stb.

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK

9.1. Az Adatkezelő rendszere az érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az érintettek által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más Weboldalak vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok biztonságban legyenek. Mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

9.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Nyilatkozatot az érintettek a Weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználónak a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, az Adatkezelő által, a Weboldalon biztosított módon.

 

Dunaújváros, 2021. 07. 01.